Nyereményjáték

Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Mravik Róbert ev. 2120 Dunakeszi, Tiszta u.21 adószám 66565888-2-33

A Játékos

A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

A játék mechanizmusa:

A Szervező a Játékot részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Progressive-Baiting-Magyarország-113782456928277) keresztül hirdeti meg.

A nyereményjáték 2021.05.03-től 2021.05.08-ig tart.

A Szervező nyereményjátékot hírdet mindazon Játékosok között, akik a Progressive baiting Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott posztban feltett kérdésre, a poszt alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol oly módon, hogy a hozzászólásában (kommentjében) megjelöl 1 db ajándcsomagot PB márkájú terméket, illetve ezzel párhuzamos like-olja a posztot.

A nyeremény sorsolására 2021.05.09-én a https://socialwinner.besocial.hu oldal segítségével kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező Facebook oldalán közzéteszi. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg

Nyeremény

A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében a nyertes Játékos a kommentjében meghatározott, Szervező által forgalmazott termékeket kapja meg, mint nyereményt.

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. 

Adatkezelés

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (progressivebaitinghungary@gmail.com progressivebaitinghungary@gmail.com) vagy az adatkezeő címére küldött levélben.

Jogorvoslat

Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Záró rendelkezések

 A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.